Na Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie a Kamennom námestí v Bratislave chceme vytvoriť zjednotený verejný priestor. Riešenia navrhujeme na základe dlhoročných analýz a prieskumov.

Boli zrealizované rýchle zlepšenia, aktuálne prebieha architektonická súťaž na komplexnú obnovu vyhlásená Hlavným mestom Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Generálnym investorom Bratislavy.

1

Projekt

V rokoch 2016-2018 Aliancia Stará Tržnica, Inštitút SGI, architektonické štúdiá 2021 a Labak v spolupráci s mestom Bratislava vytvorili projekt Živé námestie. Zozbierali v minulosti navrhované plány, doplnili k nim chýbajúce dáta a získali stovky nových podnetov a poznatkov. Vytvorili takto podklady na súťaž, ale aj návrhy na jednoduché a rýchle zlepšenia verejných priestorov.

Viac o projekte

2

Rýchle riešenia

V roku 2019 projekt prevzal Metropolitný inštitút Bratislavy /MIB/ a vypracoval podľa podkladov z projektu harmonogram realizácií,tzv. rýchlych zlepšení, ktoré vedia relatívne jednoduchými zásahmi priniesť pozitívne zmeny.

Viac o rýchlych zlepšeniach

3

Architektonická súťaž

V roku 2019 vyhlásili Hlavné mesto SR Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy medzinárodnú architektonickú súťaž formou súťažného dialógu na obnovu Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Zadanie architektonickej súťaže vychádza z doterajších dát projektu. Architektonická súťaž zároveň zabezpečí najkvalitnejšie riešenie pre územie námestia.

Viac o súťaži

4

Výsledky súťaže a realizácia

​​Výsledky medzinárodného súťažného dialógu obnovy Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia nájdete už čoskoro tu.

Viac o výsledkoch