Architektonická
súťaž

Info

„Virtuálna konferencia“ je náhrada za úvodnú konferenciu súťažného dialógu, ktorá sa mala konať v marci 2020 v Bratislave za osobnej účasti komisie, súťažných tímov, expertov a lokálnych aktérov. V dôsledku celosvetovej situácie s COVID-19 sa konferencia presunula do virtuálnej roviny. Cieľom konferencie je poskytnúť súťažiacim ďalšie dôležité informácie k tvorbe návrhu námestí, ako aj vizuálne priblížiť riešené územie - a to formou virtuálnej prehliadky.

Konferenciu organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v spolupráci s odborníkmi pripravil video príspevky na rôzne témy týkajúce sa námestí. Oslovení boli aj lokálni aktéri v území, ktorí poskytli svoje vyjadrenia k aktuálnemu stavu námestí. Vyhlásená medzinárodná súťaž zaujala domáce aj zahraničné tímy. Komisiu najviac zaujali a do druhej fázy súťažného dialógu na jar 2020 postúpili štyri medzinárodné tímy, ktoré sa na virtuálnej konferencii predstavia a začnú intenzívne pracovať na návrhoch nového riešenia námestí:

  • Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)
  • Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)
  • REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko)
  • Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT (Česká republika)

Predstavenie súťažných tímov

Na otvorenú výzvu na účasť v súťaži sa v 1. fáze prihlásilo 23 súťažných tímov. Z nich 17 tímov splnilo súťažné podmienky a následne 16 predložilo portfólio referencií, ktoré sa posudzovalo v 2. fáze.

V 2. Fáze boli odbornou komisiou vybrané 4 tímy, ktoré budú ďalej pracovať na súťažných návrhoch.

Loidl BPR (DE)

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH, BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG

SADAR+VUGA (SLO)

SADAR+VUGA (Boštjan Vuga, Jurij Sadar, Matjaž Bahor, Monika Rus), Bruto (Matej Kučina), Elea iC (Andrej Pogačnik)

REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (DE)

Dipl.-Ing. Till Rehwaldt, Ing. Zdeněk Tesař

Rusina Frei (CZ)

Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT

Príspevky do súťaže

Pozrite si ako sa vyvíjal projekt Živého námestia a ďalšie príspevky od oslovených odborníkov na témy, ktoré sú rozhodujúce pri tvorbe návrhu námestí.

Privítanie architektov

Matúš Vallo
Primátor Mesta Bratislava

Príbeh Živého námestia

Ján Mazúr / MIB
2016-2018 jeden z iniciátorov projektu Živé námestie
Od 2019 riaditeľ Metropolitného Inštitútu Bratislavy

Proces súťažného dialógu

Peter Lényi / MIB
Riaditeľ sekcie súťaží

Archeologické artefakty a pamiatky

Ivan Štassel
Riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

V službách obchodu a politiky

István Veres
OZ Bratislavské rožky

História - architektúra a urbanizmus

Henrieta Moravčíková
Historický ústav SAV
(NE)Plánovaná bratislava (62 MB)

Územný plán

Katarína Štefancová
Sekcia územného plánovania, Bratislava – zástupkyňa riaditeľa
Limity územného plánu (107 MB)

Doprava

Ivan Bútora
Oddelenie mestskej mobility, Bratislava
Doprava (228 MB)

Správa pomníka SNP

Boris Šramko
Marianum

Identita

Roman Žitňanský / MIB
Riaditeľ Sekcie verejného priestoru

Zeleň

Michal Marcinov / MIB
Sekcia verejného priestoru

Participácia

Juraj Hurný / MIB
Kancelária participatívneho plánovania
Projekt participácia (0.5MB)

Bezpečnosť

Milota Sidorová / MIB
Riaditeľka Kancelárie participatívneho plánovania

Rýchle zlepšenia

Monika Kuhn / MIB
Sekcia tvorby mestských priestorov

Oslovili sme aj ďalších expertov a lokálnych aktérov v území. Lokálni aktéri zastupujú inštitúcie, prípadne prevádzkovateľov podnikov sídliacich na námestiach. Niektorí z oslovených expertov a aktérov nám poskytli príspevky, ktoré si môžete prečítať alebo pozrieť vo videu.

Experti

Karol Machánek
Generálny investor Bratislavy (riaditeľ)

Dan Kollár
OZ Cyklokoalícia

Sergej Kára
Splnomocnenec primátora pre ľudí bez domova

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (textový príspevok)

Lokálni aktéri

Akad. arch. Pavol Kuzma
Dedič autorských práv Pamätníku SNP za architektúru

Darina Ondrušová
Programová manažérka Kunsthalle Bratislava

Denisa Chylová
Aliancia Stará tržnica

Martin Králik
Majiteľ siete pojazdných kaviarní

Martina Hlinová
Majiteľka reštaurácie a kaviarne

Juraj Štepka, Peter Roth
OZ Rezidenti Starého mesta

Mária Molčanová, Branislav Kulich / Dediči autorských práv za sochárske dielo (textový príspevok)

Martina Majorošová / Referát územného rozvoja za Staré mesto (textový príspevok)

Lívia Kalinová / Obyvateľka Manderláku (textový príspevok)

Lordship - Developer - majiteľ Hotela Kyjev (textový príspevok)

Steinplatz / Kaviareň a bar (textový príspevok)

Zuzana Hempfingerová / Predsedkyňa predstavenstva Hotela Tulip (textový príspevok)

Virtuálna prehliadka

Úlohou virtuálnej prehliadky je vizuálne predstaviť riešené územie súťažným tímom.

Prechádzka námestiami

Prelet námestiami

3D prehliadka