Architektonická
súťaž

Prvý workshop

V nadväznosti na virtuálnu konferenciu sa uskutoční 1. workshop, na ktorom bude komisia, súťažné tímy a odborníci diskutovať o konceptoch jednotlivých návrhov. Priestor na vyjadrenie dostanú aj experti a lokálni aktéri. Na základe pripomienok komisie potom súťažiaci dopracujú svoje návrhy.

Druhý workshop

V nadväznosti na 1. workshop sa uskutoční workshop č. 2, kde sa bude diskutovať o dopracovaných návrhoch vo väčšej miere detailov. Výsledkom tejto diskusie bude predkladanie finálnych návrhov od súťažných tímov, ktoré následne odborná komisia vyhodnotí. Súťažné tímy tak budú zoradené od 1. po 4. miesto.

Veríme, že organizácia workshopov prebehne už tradičnou formou, a teda s osobnou účasťou v Bratislave.