QUICK WINS/RÝCHLE RIEŠENIA

Projekt „Živé námestie“ predstavuje súbor zozbieraných dát a analýz týkajúcich sa Námestia SNP a Kamenného námestia. Tieto dáta budú slúžiť ako podklady pre budúcu architektonickú súťaž, z ktorej môže vzísť dlhodobá stratégia na budúci vývoj dotknutých území.

Chcem vedieť viac

Súčasťou projektu sú však aj návrhy na QUICK WINS / RÝCHLE RIEŠENIA. Tieto je možné realizovať v pomerne krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom, no zároveň nimi možno dosiahnuť silný pozitívny dopad na život obyvateľov a zážitok návštevníkov týchto priestorov.

Na tvorbe Rýchlych riešení spolupracovali aj predstavitelia Hlavného mesta SR Bratislavy a viaceré z nich už sú realizované. Prvé zmeny sa udiali pred budovou Starej tržnice a na Kamennom námestí. V roku 2019 prebral koordináciu projektu Metropolitný Inštitút Bratislava, ktorý pripravuje podmienky na realizáciu ďalších Rýchlych riešení, ako aj vyhlásenie architektonicej súťaže. Z tej má vzísť finálne a legitímne strategické riešenie budúceho vývoja územia.

Testovanie

Realizácia Rýchlych riešení prináša možnosť testovania rôznych zásahov vo verejnom priestore. Vďaka nim vieme overiť, na akých miestach sa darí rastlinám a stromom, aké rozostupy sú potrebné medzi stĺpikmi, prípadne ako zefektívniť správu námestí. Tieto dáta je následne možné aplikovať aj na iné územia a inšpirovať sa pri tvorbe manuálu pre verejné priestory, ktorý taktiež pripravuje Metropolitný Inštitút Bratislavy.

Quick wins

Zjednoťme námestia

Z analýz vyplýva, že na námestiach sa nachádza spolu 61 rôznych typov objektov a mobiliáru, z toho: 16 druhov kvetináčov, 7 druhov odpadkových košov, 5 druhov cyklostojanov, 7 druhov sedenia, 13 druhov zábran, 8 druhov informačných tabúľ a 5 druhov kioskov. Časť z nich odstránime úplne a ďalšiu časť nahradíme, čím počet typov mobiliáru znížime zo 61 na 17 štandardných typov. Tým na námestiach vytvoríme harmonickejší priestor.

Quick wins

Lokálna správa

Spolu so stakeholdermi aktívnymi na námestiach vytvárame takzvanú Lokálnu správu, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu. Z podkladových dát (Odkaz pre starostu) vyplýva, že rýchlosť a efektivita reakcie pri odstraňovaní nedostatkov v tejto lokalite je kľúčovou otázkou. Lokálna správa taktiež zbiera dáta, z ktorých vieme sledovať efektivitu našich realizovaných riešení. Dáta môžeme ďalej používať pri vytváraní súťažných podmienok. Lokálna správa sa tiež stará o mobiliár na námestiach a bude jedným z koordinátorov kultúrneho programu.

Quick wins

Sociálna kontrola a nové detské ihrisko

Za účelom zvýšenia sociálnej kontroly na Kamennom námestí, Treskoňovej ulici a za pamätníkom SNP pridávame verejné osvetlenie. Sociálne zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň pridaním programu a aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny. Aby sme námestiu vdýchli nový život a aktivitu, do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí umiestnime detské ihrisko. Ihriská všeobecne sú priestormi na nadväzovanie vzťahov, a to medzi deťmi aj dospelými. V spolupráci so stakeholdermi tiež pracujeme na koordinácii a vytváraní kultúrneho a spoločenského programu v tejto lokalite.

Quick wins

Vytvoríme celoročné a sezónne sedenie

Nechceme vytvárať ďalšie bariéry, a preto spolu so stakeholdermi aktívnymi na námestiach vytvoríme celoročné sedenie na miestach, kde sú zábrany uždnes, prípadne tam, kde sú takéto zábrany žiaduce (napr. pri navrhovanom detskom ihrisku). Od apríla do októbra sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne sedenie, ktoré je možné presúvať (napríklad v lete zo slnka do tieňa). Viac informácií o projekte sezónného sedenia nájdete na www.bratislava.sk/sk/sadni-si

Quick wins

Uprednostníme chodcov

Cez námestia prechádza denne viac ako 40 tisíc ľudí – prichádzajú najmä pešo alebo MHD. Autami sa na toto územie dopravuje približne 5 % ľudí. Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobúčnickej ulici rozširujeme chodník pre chodcov na úkor parkovania. Zároveň vyvýšime priechody pre chodcov pri Hlavnej pošte a na rohoch ulíc Dunajská a Štúrova, ako aj pri vstupe na parkovisko na Rajskej ulici. Na Rajskej ulici presúvame parkovanie na druhú stranu cesty kvôli úzkemu chodníku a taktiež pridávame na ulicu cyklotrasu.

Quick wins

Obmedzíme parkovanie áut a pridáme mobilnú zeleň

Výraznou zmenou bude zrušenie 12,4% parkovacích miest, z čoho väčšina sú parkovacie miesta, ktoré doteraz využívali zamestnanci magistrátu.
Konkrétne zrušíme

  • jednu štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP
  • parkovisko na Kamennom námestí
  • parkovanie na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy
  • Nemocnice u Milosrdných bratov) a časť parkovania na Klobúčnickej ulici

Na námestia po zrušení menovaných parkovacích miest pridáme spolu 41 veľkokapacitných kvetináčov s menšími drevinami. Vďaka týmto mobilným kvetináčom otestujeme, akým typom drevín a stromov sa darí v jednotlivých lokalitách. Získané dáta budú služiť ako východisko na budúcu trvalú výsadbu drevín.

Vizualizácie

Vizualizácie odzrkadľujú stav po realizácii návrhov úprav, tzv. quick wins. Tieto úpravy boli navrhované ako časovo a finančne optimálne riešenia s čo najväčším pozitívnym dopadom na kvalitu priestoru námestí. Maju byť realizované prakticky ihneď a existovať v priestore až do komplexnej úpravy námestí verejnou súťažou. Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v prípade, že sa dané prvky budú podľa výsledkov súťaže budú považovať za nadbytočné. Preto navrhujeme napríklad umiestňovanie pohyblivých stromov a mobiliáru na sedenie a nenavrhujeme umiestnenie trávniku a pod.