Architektonická súťaž

Chceme, aby budúcu podobu námestí navrhli tí najlepší odborníci a vytvorili sme tak najlepšie možné riešenie pre život v meste.

Onedlho preto urobíme súťaž formou medzinárodného architektonicko-krajinárskeho workshopu, ktorého zadaním bude vytvorenie strategických riešení pre verejné priestranstvá Námestia SNP a Kamenného námestia.