Quick Wins / Rýchle riešenia

Realizovateľné v pomerne krátkom časea s obmedzeným rozpočtom, tieto zmeny obyvateľom aj návštevníkom výrazne spríjemnia zážitok z verejného priestoru.

Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v prípade, žebudú dané prvky podľa výsledkov súťaže považované za nadbytočné. Preto napríklad navrhujeme umiestňovanie stromov v kvetináčoch a nenavrhujeme umiestnenie trávniku.

Viaceré z týchto zmien sú už aj realizované. Prvé zmeny sa udiali pred budovou Starej tržnice a na Kamennom námestí. V roku 2019 prebral koordináciu projektu Metropolitný Inštitút Bratislava, ktorý pripravuje podmienky na realizáciu ďalších Rýchlych riešení, ako aj vyhlásenie architektonickej súťaže na finálne strategické riešenie budúceho vývoja územia.

​​

Za pomoci Rýchlych riešení si tiež môžeme testovať rôzne zásahy vo verejnom priestore. Vieme, napríklad overiť, na akých miestach sa darí rastlinám a stromom, aké rozostupy sú potrebné medzi stĺpikmi, či ako zefektívniť správu námestí. Tieto poznatky sa následne dajú využiť aj na iné územia a inšpirovať manuál pre verejné priestory, ktorý taktiež pripravuje Metropolitný Inštitút Bratislavy.

Quick Wins

Zjednotíme námestia

Z analýz vyplýva, že na námestiach sa nachádza spolu 61 rôznych typov objektov (mobiliáru), z toho: 16 druhov kvetináčov, 7 druhov odpadkových košov, 5 druhov cyklostojanov, 7 druhov lavičiek, 13 druhov zábran, 8 druhov informačných tabúľ a 5 druhov kioskov. Časť z nich odstránime úplne a ďalšiu časť nahradíme, čím počet typov mobiliáru znížime zo 61 na 17 štandardných typov a na námestiach vytvoríme harmonickejší priestor.

Quick Wins

Lokálna správa

Spolu s prevádzkami aktívnymi na námestiach vytvárame takzvanú Lokálnu správu, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu. Z podkladových dát z portálu Odkaz pre starostu vyplýva, že rýchlosť a efektivita reakcie pri odstraňovaní nedostatkov je kľúčová. Medzi zodpovednosti Lokálnej správy patrí starostlivosť o mobiliár na námestiach, koordinácia kultúrneho programu a zbieranie dát o efektivite realizovaných riešení, ktoré vieme použiť pri vytváraní súťažných podmienok.

Quick Wins

Sociálna kontrola a nové detské ihrisko

Za účelom zvýšenia sociálnej kontroly pridávame verejné osvetlenie na Kamennom námestí, Treskoňovej ulici a za pamätníkom SNP. Sociálne zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň pridaním programu a aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny. Aby sme námestiu vdýchli nový život a aktivitu, do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí umiestnime detské ihrisko. Ihriská sú vo všeobecnosti priestorom na nadväzovanie vzťahov medzi deťmi, ako aj dospelými. Spolupracujeme tiež na koordinácii a vytváraní kultúrneho a spoločenského programu v tejto lokalite.

Quick Wins

Celoročné a sezónne sedenie

Aby sme novými pevnými lavičkami nevytvárali na námestiach ďalšie bariéry, vytvoríme celoročné sedenie na miestach, kde zábrany už existujú, prípadne tam, kde sú žiaduce (napr. pri navrhovanom detskom ihrisku). Od apríla do októbra sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne sedenie, ktoré je možné presúvať (napríklad v lete zo slnka do tieňa). Viac informácií o projekte sezónného sedenia nájdete na www.bratislava.sk/sk/sadni-si

Quick Wins

Uprednostníme chodcov

Cez námestia prechádza denne viac ako 40 tisíc ľudí, ktorí prichádzajú najmä pešo alebo MHD. Autami sa na toto územie dopravuje len približne 5 % ľudí. Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobúčnickej ulici rozširujeme chodník pre chodcov na úkor parkovania. Zároveň vyvýšime priechody pre chodcov pri Hlavnej pošte a na rohoch ulíc Dunajská a Štúrova, ako aj pri vstupe na parkovisko na Rajskej ulici. Na Rajskej ulici presúvame parkovanie na druhú stranu cesty kvôli úzkemu chodníku a taktiež pridávame na ulicu cyklotrasu.

Quick Wins

Obmedzíme parkovanie áut a pridáme mobilnú zeleň

Výraznou zmenou bude zrušenie 12,4% parkovacích miest, z čoho väčšina sú parkovacie miesta, ktoré doteraz využívali zamestnanci magistrátu.
Konkrétne zrušíme

  • štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP
  • parkovisko na Kamennom námestí
  • parkovanie na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy Nemocnice u Milosrdných bratov)
  • časť parkovania na Klobúčnickej ulici

Na zrušené parkovacie miesta pridáme spolu 41 veľkokapacitných kvetináčov s menšími drevinami. Vďaka týmto mobilným kvetináčom otestujeme, akým typom drevín a stromov sa darí v jednotlivých lokalitách, čo následne využijeme pri budúcej trvalej výsadbe drevín.

Vizualizácie

Realizátori projektu:

Partneri projektu: