Rýchle
zlepšenia

Rýchle zlepšenia sú realizovateľné v pomerne krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom, tieto zmeny obyvateľom aj návštevníkom výrazne spríjemnia zážitok z verejného priestoru.

V roku 2019 projekt Živé námestie prevzal Metropolitný inštitút Bratislavy /MIB/ a vypracoval podľa podkladov z projektu harmonogram realizácií zlepšení, ktoré obyvateľom mesta prinesú rýchlu a čo najpozitívnejšiu zmenu.

Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v prípade, že budú dané prvky podľa výsledkov považované za nadbytočné. Preto napríklad navrhujeme umiestňovanie stromov v kvetináčoch.

Za pomoci rýchlych zlepšení tiež môžeme testovať rôzne zásahy vo verejnom priestore. Vieme, napríklad overiť, na akých miestach sa darí rastlinám a stromom, aké rozostupy sú potrebné medzi stĺpikmi, či ako zefektívniť správu námestí. Tieto poznatky sa následne dajú využiť aj na iné územia a byť inšpiráciou pre manuál pre verejné priestory, ktorý pripravuje Metropolitný Inštitút Bratislavy.

Rýchle zlepšenia

Zjednotíme námestia

Z analýz vyplynulo, že na námestiach sa nachádzalo spolu 61 rôznych typov objektov (mobiliáru), z toho: 16 druhov kvetináčov, 7 druhov odpadkových košov, 5 druhov cyklostojanov, 7 druhov lavičiek, 13 druhov zábran, 8 druhov informačných tabúľ a 5 druhov kioskov. Časť z nich odstraňujeme a časť nahrádzame. Výsledkom je zníženie počtu typov mobiliáru zo 61 na 17 štandardných typov, čo z námestí vytvára harmonickejší priestor.

Rýchle zlepšenia

Lokálna správa

Spolu s prevádzkami aktívnymi na námestiach sme založili takzvanú Lokálnu správu, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu. Z podkladových dát z projektu Odkaz pre starostu vyplýva, že rýchlosť a efektivita reakcie pri odstraňovaní nedostatkov je kľúčová. Medzi zodpovednosti Lokálnej správy patrí starostlivosť o mobiliár na námestiach, nahlasovanie podnetov a zbieranie dát o efektivite realizovaných riešení. Vďaka Lokálnej správe napr. vieme, kam pridať smetné koše, lebo stávajúce sú preplnené alebo v ktorých priestoroch by pomohlo dodatočné osvetlenie. Dôležitou úlohou Lokálnej správy je tiež funkcia mediátora medzi subjektami aktívnymi na námestiach.

Rýchle zlepšenia

Sociálna kontrola

Za účelom zvýšenia sociálnej kontroly sme pridali verejné osvetlenie na Kamennom námestí, Námestí Nežnej revolúcie, Treskoňovej ulici a na Námestí SNP. Uskutočnili sme tiež orez stromov pred Starou tržnicou a krov okolo Pamätníka SNP, odstránili sme kríky na Kamennom námestí. Sociálne zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň pridaním programu a aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny. Spolupracujeme tiež na koordinácii a vytváraní kultúrneho a spoločenského programu v tejto lokalite, na Treskoňovej ulici pribudlo v spolupráci s Kunsthalle umenie, sociálnu kontrolu prinášajú do oblasti aj projekt Sadni si! a Lokálna správa.

Rýchle zlepšenia

Celoročné a sezónne sedenie

Aby sme novými pevnými lavičkami nevytvárali na námestiach ďalšie bariéry, vytvoríme celoročné sedenie na miestach, kde zábrany už existujú, prípadne tam, kde sú žiaduce, keďže sedenie na verejných priestranstvách okrem iného tiež vytvára sociálnu kontrolu. Od apríla do októbra sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne sedenie, ktoré je možné presúvať (napríklad v lete zo slnka do tieňa).

Rýchle zlepšenia

Uprednostníme chodcov

Zo zozbieraných dát vyplýva, že cez námestia prechádza denne viac ako 40 tisíc ľudí, ktorí prichádzajú najmä pešo alebo MHD. Autami sa na toto územie dopravuje len približne 5 % ľudí. Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobučníckej ulici rozširujeme chodník pre chodcov na úkor parkovania.

Rýchle zlepšenia

Obmedzíme parkovanie áut a pridáme mobilnú zeleň

Výraznou zmenou bude zrušenie necelých 5% parkovacích miest, z čoho väčšina sú parkovacie miesta, ktoré doteraz využívali zamestnanci magistrátu.
Konkrétne sme zrušili:

  • štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP
  • časť parkovania na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy Nemocnice u Milosrdných bratov)
  • časť parkovania na Klobúčnickej ulici

Na zrušené parkovacie miesta na Klobučníckej ulici sme pridali spolu 19 veľkokapacitných kvetináčov s menšími drevinami. Vďaka týmto mobilným kvetináčom otestujeme, akým typom drevín a stromov sa darí v jednotlivých lokalitách, čo následne využijeme pri budúcej trvalej výsadbe drevín.

Realizátori projektu: